کارآفرین شو

شما هم می توانید در شهر خود کارفرین شوید

لازم به ذکر می باشد مبلغ پرداختی شما صرفا جهت ثبت نام در لیست درخواست نمایندگی شرکت توسن صنعت رخشان می باشد . و 48 ساعت پس از ثبت نام مهلت دارید جهت تکمیل مدارک به شرکت تحویل نمایید . در غیر این صورت مبلغ عودت نخواهد شد .